Start       Info       Översikt       Presentationer       Nya program       Bli medlem       Kontakt

 

Ingen
porträttbild
inlagd
 
 

Proselva
Peter Lindgren

 

Adress Stora Morliden
Ort 599 92  Ödeshög
Tel. dagtid 0144-220 90
Tel. kväll 0144-220 90
Mobiltel. 0705-90 92 96
Fax.nr. 0144-220 91
E-post peter.lindgren@proselva.se
Hemsida www.proselva.se
Län Östergötland
Landskap Östergötland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområde Hela Sverige efter överenskommelse
Transportsätt Beroende på plats, bil 30 kr/mil
Eventuell logi Efter överenskommelse
Egen utrustning Efter behov, egen utrustning eller inhyrd
Önskemål till arrangören Mörkläggningsbar lokal, lokaltillgång 3 timmar före visning, ev. stor filmduk, mikrofon, dryck
Upp-/nedmonteringstid 3 timmar / 1 timme
Beskattningsform F-skatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personpresentation

Född 1944. Jägmästare, org.konsult med arbete inom miljöområdet, ledarutveckling, verksamhetsutveckling. Forskning och utveckling. Arbetar internationellt i Indien, Central- och Sydamerika, Asien och Europa.

Fotograf och skribent. Samtliga bildspel är egna produktioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programpresentation

Bildspel (samtliga bildspel finns att hyra, i original eller som video)

"I ett större sammanhang"     12 min. 5.000 kr (för 2 projektorer)
Det här bildspelet producerades som en konsekvens av ett uppdrag kring avverkning i tropiska regnskogar för International Tropical Timber Organisation 1989. Avsikten var från början att försöka skildra att regnskogarna var viktiga och problematiken kring dessa var oerhört komplex.
Det slutliga resultatet skildrar inte bara regnskogarna utan också hur allt hänger samman, i en oerhört intrikat väv. Vi människor är beroende av skogarna och naturen. Men, det är först när vi kan och vågar se helheten i all sin skröplighet och skönhet, dvs. verkligheten, som vi kan finna ett fundament att gå vidare ifrån. Bildspelet handlar om näring, skogsnäringen i förhållande till sin omvärld. Det handlar om en nation, Sverige i förhållande till sin omvärld. Det handlar om individen i förhållande till sin omvärld. Men det skulle kunna gälla vilken näring som helst - i vilken nation som helst - och vilken individ som helst.
Fast egentligen handlar det bara om att besvara den enkla frågan: Är jag bättre och viktigare än någon annan människa, är jag viktigare än annat liv - på den jord som vi alla gemensamt förvaltar ?
Musik: Ray Lynch

"Saga eller verklighet"     12 min. 5.000 kr (för 3 projektorer)
Ett bildspel om en vision. Det är också en vision av skogsnäringens och skogens roll i samhället och världen.
Musik: Antonin Dvorak (Adagio ur Symfoni nr. 8) Tal: Tomas Botwid

"Vägvalet"     15 min. 5.000 kr (för 3 projektorer)
En betraktelse över skogen, vattnet och människan. Ett bildspel om människans förhållande till sig själv och naturen. Om kvantfysik och naturlagar och att allt hänger ihop. Om kretsloppen i livet och om vårt och skogsnäringens ansvar att se och förstå - kanske inte bara att förvalta, utan också förändra mot ett långsiktigt mer uthålligt samhälle. I detta har vi alla del.
Musik: Antonin Dvorak (ur Den nya världen) Tal: Thomas Botwid

"Verklighetsdrömmar"     15 min. 5.000 kr
En hoppfull betraktelse över skapelsen och människan och den Svenska Kyrkans möjligheter. Ett bildspel om värderingar, hållbar livsstil och vikten av att göra kloka val. En tankeväckare kring Svenska kyrkans roll och identitet - andligt, socialt och ekologiskt.
Den som sett Verklighetsdrömmar vill se bildspelet en gång till. Det belyser den svåra balansgången mellan intellekt och hjärta, effektivitet och mening, kortsiktighet och långsiktighet. Samma balansgång som Svenska kyrkan måste göra i kopplingen mellan budskap, verksamhet och förvaltning av egendom, pengar, jord och skog.
Verklighetsdrömmar väcker viktiga frågor att samtala kring. Bildspelet har producerats på uppdrag av Svenska Kyrkans Miljövärn
Musik: Antonin Dvorak (från Den nya världen, largo) Berättare: Thomas Botwid

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Leif Sylvan