Start       Info       Översikt       Presentationer       Nya program       Bli medlem       Kontakt

 

Lars-Olof
Hallberg

 

Adress Jät Femlyckan
Ort 362 52  Jät
Tel. dagtid 0470-310 31
Tel. kväll 0470-310 31
Mobiltel. 070-671 10 31
Fax.nr. 0470-312 20
E-post info@fotohallberg.se
Hemsida www.fotohallberg.se
Län Kronobergs län
Landskap Småland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområde Hela Sverige
Transportsätt Egen bil 25 kr/mil
Eventuell logi Efter överenskommelse
Egen utrustning Medför all utrustning, inkl. stor duk 2 x 2 meter
Önskemål till arrangören Mörkläggningsbar lokal, gärna ljudanläggning + mikrofon
Upp-/nedmonteringstid 45 minuter / 30 minuter
Beskattningsform F-skatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personpresentation

Lars-Olof Hallberg är naturfotografen som specialiserat sig på att dokumentera yrken och miljöer som är på väg att försvinna, han kommer ofta ”i elfte timmen” för att med kamera och bandspelare dokumentera sista generationen människor som har en viss kunskap. Exempel på projekt som han jobbat med är bruket av arbetshäst i jordbruket, gamla mjölkbord/mjölkpallar, fruktodling på slåtteräng, ensligt belägna fjällgårdar och bruket av fäbodar. Han fotograferar mest i sina hemtrakter i Småland, men vistas också en stor del av året i Norrland där han dokumenterar odlingslandskap från Dalarna och norrut.

Lars-Olof Hallberg fick 1998 motta Växjö kommuns landskapsvårdspris för sin dokumentation av det Småländska odlingslandskapet och 2007 fick han motta Hans Lidman Sällskapets stipendium med motiveringen ”för en omistlig dokumentation av människor som i samklang med naturen lever bondeliv på gammalt vis”. Sedan 1998 är Lars-Olof Hallberg medlem i föreningen Naturfotograferna/N och ansluten till Naturfotografernas Bildbyrå AB. Han är naturfotograf och föreläsare på heltid, varför han kan ställa upp såväl dagtid, kvällstid, vardag som helgdag.

Fotoutställningar

”Tolfte veckan – minne av ett landskap” skildrar syskonen Stig och Berit Aronssons liv på den lilla arrendegården Tämmesboda i Småland. Utställningen omfattar ett drygt 50 tal färgbilder och har hittills visats i Tingsryd, Ljungby, Växjö, Jönköping, Kalmar, Stenbrohult, Julita, Habo, Karlskrona, Kurrebo, Nybro, Bengtsfors, Binneberg och Hyltebruk.

”Mjölkbordets historia” som består av ett 40-tal färgbilder och som skildrar epoken med mjölkbord och mjölkkrukor som tog slut på 1970-talet. Utställningen har hittills visats på Hjärtenholms Lantbruksmuseum i Alvesta, Sveriges Lantbruksmuseum i Julita, Odensåker i Västergötland, Nybro och Hyltebruk.

”Gården på fjället” - en ny fotoutställning om landets sista fjälljordbruk i väglöst land, Lillhärjåbygget. Utställningen består av ett 50-tal färgbilder och har hittills visats i Sveg, Särna, Ytterhogdal, Jönköping, Nybro och Åsens by.

Böcker

Lars-Olof kom 2004 ut med sin första egna bok ”Den siste bonden på Tämmesboda”, där han svarat för såväl text som samtliga bilder. Boken är på 160 sidor och innehåller 150 bilder.

Hösten 2006 kom Lars-Olof ut med sin andra bok ”Gården på fjället” som skildrar landets sista fjälljordbruk i väglöst land. I boken, som omfattar 215 sidor och som innehåller 240 bilder, får vi träffa gårdens ägare Karin Eriksson och hennes familj samt ta del av hur de lever och brukar sin gård långt bortom elektricitet och andra moderniteter.

Hösten 2008 kom Lars-Olofs tredje bok ut Äppelkungar – de sista ängsfruktodlarna i vildapelns rike. Boken skildrar fem olika gårdar i trakten av Urshult som kombinerat jordbruk med fruktodling och fiske. På deras slåtterängar har ädla äppelsorter ympats in på vildapel och som sedan gett goda skördar tack vare det goda klimatet vid sjön Åsnen. Överallt invid stenmurar, odlingsrösen och åkerkanter står höga och gamla ”koympade” äppelträd kvar som monument över en svunnen tid. En unik kulturmiljö som är på väg att försvinna. Boken är på 240 sidor och innehåller drygt 200 bilder. Arbetet med boken har pågått under tjugo års tid (1988-2008).

"Fjällbondens avsked"
Boken utkom hösten 2011 och skildrar några av de sista statligt ägda gårdarna i Norrland, s.k. fjällägenheter. Vi får följa fjällbönder från Härjedalen i söder ända upp till norra Lappland och deras vardag med jordbruk, djurhållning, jakt och fiske. Arbetet med boken har pågått under 8 års tid, 2004-2011.

Böckerna kan beställas till specialpris, även signerade om så önskas, via Lars-Olofs hemsida www.fotohallberg.se (webshop) eller per telefon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programpresentation

Föreläsningsprogram (samtliga med diabilder)

Samtliga program visas med övertoning mellan bilderna och med dubbla projektorer i Hasselbladsformat. Alla programmen omfattat 160 bilder, Lars-Olof berättar och kåserar till bilderna, och en visning tar ca 60 minuter. Cirka pris 2.400 kr per visning, moms tillkommer.

"Fjällbondens avsked"
Programmet skildrar tio olika fjällgårdar, från Härjedalen i söder till allra längst upp i norra Lappland. Samtliga dessa gårdar är statligt ägda odlingslägenheter, något som kallas för fjällägenheter. Det var ofta olagliga nybyggen ovan odlingsgränsen som staten köpte in under tvångsliknande former. De tidigare ägarna fick bo kvar som jordbruksarrendatorer medan övrig omgivande mark blev renbetesfjäll. Som mest fanns det nästan 2000 stycken fjällägenheter i början på 1900-talet, nu finns det knappt 40 stycken kvar. På gårdarna bor idag sista generationen fjällbönder, människor som sedan länge skulle ha gått i pension men som fortsätter att bruka sina arrendegårdar så länge de orkar och har hälsan. Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har fått i uppdrag att avveckla samtliga fjällägenheter då staten tycker att dessa spelat ut sin roll som viktiga replikpunkter i den inre fjällvärlden. Därför lär det inte finnas kvar några fjällägenheter om 5-10 år, fjällbonden har tagit avsked för gott.

I detta nya program får vi följa Marianne och Gösta på Blomhöjden i Jämtland, Arne på Biellojaure i Västerbotten och alla de andra som bor på de tio gårdarna. Allt vad som händer under ett år, med vårbruk, kor på fritt bete, getter som mjölkas för hand, slåtter och gödselspridning. Jordbruk och djurhållning kompletteras genom jakt och fiske. Här lever man fortfarande till stor del av självhushållning. Flera av gårdarna ligger väglöst, ibland flera mil från närmaste bilväg, andra ligger vid vägs ände. Fast elektricitet saknas och man får ofta lita till diesel-generator, solceller eller vindkraft.

"Erik och Sigvard"
De bägge bröderna Erik och Sigvard Gustafsson på gården Hågeryd strax norr om Växjö i Småland blev kända för nästan hela Sverige 1994 genom Sveriges Televisions film ”Erik & Sigvard - ett år i Småland”. Deras naturnära liv, klurigheter, hembakta grovbröd och björkdricka inspirerade och väckte tankar hos många människor. De gångna tio åren har Lars-Olof Hallberg regelbundet hälsat på bröderna, intervjuat och tagit bilder med sin kamera. Detta har resulterat i ett nytt föreläsningsprogram, där vi får reda på vad som hänt på gården efter TV-filmerna och hur Erik och Sigvard har det idag (år 2009).

"Urshults Äppelkungar"
Ett nytt program som skildrar det gammaldags sättet att odla frukt på slåtteräng i trakterna av Urshult i södra Småland. Ett småskaligt jordbruk kombinerades med fruktodling på finurligt sätt: äppelträd ympades in på ängarna och därmed fick man slåtter, bete för korna och äppelskörd på samma areal. För att korna inte skulle äta för mycket av frukten och trädens grenverk, ”koympades” äppelträden på två meters höjd. Många av odlarna hade flera tusen ängsäppelträd och många gamla äppelsorter som Gravensteiner, Cox Pomona, Holländare, Citronäpple, Gult Kaneläpple och Urshults Kungsäpple. Vi år följa odlarna på Igelön, Hackekvarn, Munkanäs, Törnabygd och Ellenäs samt träffa färgstarka människor som Herbert, Kurt-Egon, Gösta och Per-Anders. När äppelskörden slog fel på grund av dåligt väder eller angrepp av skadeinsekter som rönnbärsmal och äppelvecklare kompenserades detta genom fiske i sjön Åsnen. Programmet knyter an till Lars-Olofs nya bok ”Äppelkungar” som kom ut hösten 2008 och som baseras på bilder tagna under tjugo års tid.

”Kjeåsen – gården där ingen borde bo”
Ett nytt program som skildrar denna gård i Norge som ligger som ett örnbo på en klipphylla högt över Hardangerfjorden. Gården blev på 1970-talet känd i Sverige genom författaren Bror Ekströms bok ”Folket på Kieåsen”. Nu får vi återknyta kontakten med Kjeåsen genom Lars-Olofs färgbilder, vi får veta vad som hänt de gångna 20-30 åren men också höra mer om gårdens unika historia.

”Den siste bonden”
Skildrar livet på gården Tämmesboda i Småland, en gård som brukas av syskonen Stig och Berit Aronsson. Här mjölkar man sina kor för hand, har korna fritt betande i skogen, slår sina ängar med lie och hässjar sitt hö.

”Tämmesboda – sista sommaren”
Är del 2 av ”Den siste bonden”, vi får följa hur jordbruket på gården avvecklas efter det att ladugården blivit utdömd av myndigheterna. Nu får Stig och Berit Aronsson leva som pensionärer på sin kära arrendegård i Agunnaryds socken.

”Gården på fjället”
Vi besöker Lillhärjåbygget, landets sista aktiva fjälljordbruk som ligger helt väglöst. På gården, som saknar elektricitet, bor Karin Eriksson med sina bägge döttrar Ann och Eva. Vi får följa dem årets alla årstider, allt från vårbruk till arbete i skogen på vintern, vi får även följa med upp till deras höstfäbod – Hackåsvallen.

”En levande fäbod”
Skildrar några fäbodar i norra Dalarna och Jämtland som fortfarande är i bruk. Vackra bilder på fjällkor, gamla timmrade byggnader, osttillverkning och mycket mer.

”Havsörnarna vid sjön Åsnen”
Vid sjön Åsnen i Småland samlas varje höst flockar med flera tusen storskrakar och uppemot 100 havsörnar, något som gjort att sjön numera kallas ”örnarnas sjö”. Sedan år 2000 häckar också åter havsörnen vid sjön. Vi får följa fågelvännernas arbete med att hjälpa dessa sällsynta och stora rovfåglar.

”Småland – från kust till skog”
Skildrar hur varierat det Småländska landskapet är, allt från kustens karga klippor till djupa barrskogar. Vi får besöka välkända turistmål men får också tips på okända pärlor att besöka.

”Ladans landskap”
Många av jordbrukets byggnader har blivit överflödiga genom ändrade brukningsmetoder och rationalisering. Dessa byggnader har dock ett stort kulturvärde, men är också viktiga för växter och djur som livsmiljö. Vi får se olika sorters byggnader: ängslador, härbren, ladugårdar, kylhus och jordkällare. Vi får också se hur man reparerar och underhåller timrade byggnader, med nedslag allt från Småland i söder till Tornedalen i norr.

”Svenska lantraser”
Berättar om våra gamla lantraser som är på väg att försvinna, allt från fjällkor, rödkullor, ringamålakor, gutefår, ölandsgås, hedemorahöns, gotlandskanin och linderödssvin till nordsvensk häst.

”Naturfotograf, drömjobb eller…”
Skildrar hur det är att jobba som naturfotograf på heltid med strapatser, fantastiska naturupplevelser, massor med färgbilder och ett och annat fototips. Ett program som passar bl.a. fotoklubbar men också andra som är fotointresserade.

”Fiskgjusen, mästerfiskaren”
Är ett porträtt av en rovfågel som bara lever av fisk, som vistas i Sverige på sommaren men som tillbringar vintrarna i Afrika. En intressant historia och många vackra bilder.

”Natur och kultur i Åsnenbygden”
Sjön Åsnen i Småland är landets tolfte största sjö men en av de allra grundaste. Kring sjön ligger flera kända slott och herrgårdar, t.ex. Florence Stephens Huseby Bruk, Kapten Klingspors Kurrebo samt herrgårdar som Jätsberg, Lidhem och Ålshult. Området är också känt för sin vackra natur och sitt rika fågelliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Leif Sylvan