Start       Info       Översikt       Presentationer       Nya program       Bli medlem       Kontakt

 

Fredrik
Ehrenström

 

Adress Gunnilse Ljungbacke 11
Ort 424 56  Gunnilse
Telefon 1 031-94 37 92
Telefon 2 031-94 33 93
Mobiltel. 070-796 28 15
Fax.nr.
E-post aqua.media@telia.com
Hemsida Under konstruktion!
Län Västra Götaland
Landskap Bohuslän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområde 1:a prioritet: södra Sverige upp till Dalälven 2:a prioritet: norra Sverige efter ö.k.
Transportsätt Egen bil: 18,50 kr/mil. Moms tillkommer ej !
Eventuell logi Vandrarhem OK, annars enligt ö.k. Ej traktamente.
Egen utrustning Egen diaprojektor + duk vid diavisningsprogram. Övrigt enligt ö.k.
Önskemål till arrangören Vid digitala program behöver jag låna en digitalprojektor, helst med full HD-upplösning (1920x1080). Mörkläggningsbar lokal=självklart. Lokaltillgång c:a 30 min. före visning. Stor filmduk=bra. Dryck=gärna.
Upp-/nedmonteringstid 30 min. före / 30 min. efter
Beskattningsform F-skatt/Aqua Media AB (org.nr. 556418-5352)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personpresentation

 Fredrik Ehrenström/N & Aqua Media AB

Jag är Marinbiolog/-fysiolog samt Undervattensfotograf
och bor i en förort till Göteborg, Gunnilse, vid den svenska västkusten. Jag bor tillsammans med min fru Lena, som är läkare med specialinriktningarna miljö-, dyk-, flyg- och skolmedicin. Hon är dessutom, liksom jag, dykare och undervattensfotograf. Vår son Alexander är nu 23 år, och han har med tiden blivit en intresserad och duktig fridykare. Jag föddes i Stockholm 1952-03-18 och blev intresserad av biologi, då jag bodde med mina föräldrar i Etiopien/Östafrika 1958-1961. Under mina universitetsstudier inom biologi/ekologi, utvecklade jag även min hobby UV-foto. Sedan 38 år har kombinationen UV-foto/Marinbiologi varit mitt liv under semestrar och ledigheter. Min första UV-bild tog jag i maj 1977 i Röda Havet, då jag var på permission från min tjänst som reservofficer i FN (UNEF II) i Sinaiöknen.

Sedan 1977, har jag gjort en mängd UV-foto resor. Det har blivit resor till Röda Havet, Bermuda, Thailand,Maldiverna, Grönland, Bonaire (Karibien), Canada, Alaska, Mexico, Curaçao (Karibien), Sulawesi, Bunaken & Lembeh Strait (Indonesien), Jeju (Sydkorea), Isla del Coco (Costa Rica), Grand Cayman (Karibien), norska syd- och västkusten och givetvis kontinuerligt Sveriges västkust. Sedan 1984 har jag delat mitt UV-fotointresse med min fru Lena. Sedan 1986, har jag även tagit bilder av akvatiskt liv i svenska sötvatten. Sedan 1988, har jag ägnat en stor del av tiden till att fotodokumentera livet i försurade sjöar i Västsverige. Cirka 10 000 av 85 000 sjöar (större än 100 x 100 m) i Sverige är så försurade att de saknar fisk numera. Men de är inte helt döda, de har istället förändrat sin ekologi vad gäller både faunan och floran. De försurade sjöarna blir extremt klara beroende på att antalet arter av och mängden plankton minskar. I brist på dessa, grundorganismer, ökar den horisontella vattensikten till 30-60 meter. En sådan miljö underlättar naturligtvis UV-fotografering. Många av mina och Lenas mest lyckade bilder har tagits i dessa sjöar. Sedan 9 år har fisken återkommit - kanske ett tecken på en förbättrad miljö i Nordeuropa.

Sedan 1977, har vårt bildarkiv ökat till omkring 100 000 diabilder och sedan 2003 med ytterligare 60 000 digitala bilder. Sedan 1982 har jag och Lena placerat bilder i Oxford Scientific Films bildbyrå i England som övertagits av Photolibrary Group Limited för några år sedan och nyligen av Getty Images. Delar av vår produktion har sedan dess publicerats i mer än 800 internationella böcker och tidskrifter. Jag och Lena är dessutom med i Naturfotografernas Förening resp. Naturbild sedan 1990 och 1992.

Jag har använt våra bilder för diverse olika ändamål. Bland annat har jag genomfört kurser i marinbiologi och limnologi för dykare. Dessutom har jag sedan 1980 hållit bildföredrag för Fotoklubbar, Dykarklubbar, Zoologiska institutionen i Göteborg, Naturhistoriska Muséet i Göteborg samt för olika organisationer som har med naturvård att göra (SNF, IVL m.fl.). Jag har vidare hållit bildföredrag i samband med Vårgårda Naturfotofestival 1991 och Fototräff (Fotografins Variationer) 1999, BBC’s Naturfototävling 1998, Kuusamos Naturfotofestival 2000 samt Vårgårda Naturfotofestival 2008. Sedan 1985, har jag skrivit och publicerat omkring 500 artiklar i olika Skandinaviska och Europeiska dagstidningar och tidskrifter samt deltagit i böcker, i ämnesområden som Undervattensfotografering, Marinbiologi, Limnologi och Miljöföroreningseffekter.Jag har även deltagit i många UV-fototävlingar under årens lopp. Bland annat har jag vunnit de Skandinaviska Mästerskapen i UV-foto totalt 12 gånger (=Nordisk Mästare) (6 olika bildkategorier) mellan 1985 och 1995 samt 2005 och 2013. I en av de största Naturfototävlingarna i världen, BBC’s ”Wildlife Photographer of the Year”, vann jag kategorin ”In Praise of Plants” året 1998. Där deltog cirka 20 000 bilder av fotografer från hela världen. I BBC´s motsvarande tävling 2008 kom jag tvåa.

Min strävan med UV-fotograferingen är att försöka lära mig samt anamma någon ny UV-fototeknik varje år i syfte att beskriva både opåverkade och påverkade UV-miljöer på ett sätt som kan få både allmänhet och politiker att tänka efter mer än en gång, hur sårbara våra UV-miljöer är.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programpresentation

Nedanstående bildföredrag tar allt emellan 1 till 2 timmar (130-180 bilder), beroende på önskemål. Självklart ingår en efterföljande frågestund, liksom att angelägna frågor kan ställas under visningens gång.

Undervattensfotografering är lite speciell i det att den innebär ganska avancerad och dyrbar utrustning. Vid önskemål kan delar av dessa utrustningar tas med för visning efter bildföredraget.Bilderna är tagna i alla världens hörn enligt sammanställningen nedan. Normalpriset är 3500:- per bildföredrag. Vid avvikelser från de nedan angivna programmen tillkommer/reduceras ersättning enligt överenskommelse.

Priset för ett bildföredrag inklusive frågestund är normalt 3500:- inom regionen10 mils radie från Göteborg. Vid kombinationsföredrag (2 föredrag eller 2 föredragshållare) samma kväll ökar arvodet med 1.5 gånger (dvs. 3500:- blir istället 5250:-).

Vid resor utanför 10mils radie tillkommer eventuellt logi på arrangörens bekostnad. Vid samarrangemang (flera föreningar går ihop) gäller ej ovanstående priser. Nytt pris enligt överenskommelse!

Bildföredragen är upplagda enligt följande: Först följer en kort presentation av detsamma (ämne, tid, antal bilder, pauser, m.m.); därefter bildföredraget med tal/kåseri; slutligen tid för frågor. Vid önskemål följer sedan visning av UV-fotoutrustning (vilket ingår i det överenskomna priset).

Varje föredrag är ett resultat av dykning, en aktivitet som inte är helt riskfri.. Övervattensbilder ramar in föredragen i början och i slutet. Varje föredrag är mycket marinbiologiskt eller limnologiskt inriktat. Vid kombinationsföredrag kan, om önskemål finnes, de medicinska aspekterna på dykning gås igenom. Denna del genomförs av Lena Ehrenström, som är Specialistläkare i Yrkes-, Dyk- och Flygmedicin.

Program enligt nedan och tillkomna från och med hösten 2007 utgörs uteslutande av digitala bilder.
OBS! Egen digitalprojektor saknas, behöver lånas av arrangören vid visning av dessa program.
BILDPROGRAM


A.NORDISKA MARINA VATTEN: 

1. Svenska Västkustens Marina Liv (1977-2014).

2. Norska Västkustens Marina Liv (1986-2014).

3. Norska Västkustens Marina Liv Vintertid (1996-1998).

4. Saltströmmen i Norge - ett paradis för sportfiskare och dykare (2001, 2005, 2006, 2007 & 2009).


B.NORDISKA INSJÖVATTEN: 

5. Livet i Insjön (1986-2014).

6. Livet i den Sura Sjön (1987-2014).


C.TEMPERERADE UTOMNORDISKA MARINA VATTEN: 

7. Grönlands Undervattensvärld (1995).

8. Canadas & Alaskas Undervattensvärld (British Columbia/Vancouver Island) (1998 & 2006).


D.TROPISKA VATTEN:  

9. Röda Havets Fauna och Flora (1977-1995, 2005, 2009 & 2011).

10. Bermudas Undervattensliv (1981).

11. Thailands Undervattensvärld (1993-1995).

12. Maldivernas Undervattensvärld - Ari-atollen (1993).

13. Karibiens Undervattensvärld - Bonaire (1997).

14. Mexicos Undervattensvärld – Baja California (1999).

15. Karibiens Undervattensvärld – Curaçao (2000, 2002, 2003).

16. Indonesiens Undervattensvärld – Sulawesi (2001, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 & 2014).
(bl.a. bildföredraget "Freakshow i Lembehsundet" från Vårgårda Naturfotofestival 2008).

17. Sydkorea - Jeju - VM i UV-foto 2009.

18. Costa Rica - Isla del Coco, ett paradis för hajar och dykare (2011).

19. Karibiens undervattensvärld - Grand Cayman (2011).

20. Röda Havet - Sharm El Sheik (2011).

21. Fiji (2013)

 

E. Dykmedicin (LENA):

22. Hur påverkas människan vid dykning?

23. Effekter vid dykning i kallt vatten.

24. Effekter vid dykning i tropiska vatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Leif Sylvan